Skrivetræning: Brug tekstforfatterens skrivetip, før, under og efter du skriver

Få en hurtig lektions skrivetræning her, hvis du vil trænge igennem med dit budskab – på skrift.

Nederst på siden kan du også læse om muligheden for at bruge mig som skrivecoach, hvis du virkelig vil sætte turbo på din tekstforfatning – og resultaterne.

Qua moderne onlineplatforme kan alle skribenter nu let kan komme til orde. Men det kræver, at du er en god skribent. Er du ikke allerede det, eller vil du være endnu bedre, får du nu adgang til de skrivemetoder, jeg bruger som copywriter, og som går helt tilbage til min journalistuddannelse.

Du kan bruge metoderne, uanset om du skal skrive en jobansøgning, et CV, et brev, en artikel, en kronik, en bog eller markedsføringstekster, som er min primære disciplin. Allernederst får du specifikke input til de forskellige teksttyper.

En stor del af min metier som skrivecoach er at give feedback på tekster og at rådgive skribenterne mhp. omskrivning af de tekster, som de ikke opnår de ønskede resultater med. Og her ser jeg en tydelig tendens: De bruger størstedelen af skrivetiden på selve skriveopgaven og ikke på omskrivning og forfining af teksten. Når de har været igennem min skrivetræning, fylder skrivedelen en mindre del af hele opgaven. Ligesom den gør, når jeg selv skriver. Især når jeg skriver for mine kunder.

I stedet bruger jeg mere tid på at

 1. forberede mig, før jeg begynder at skrive. Herunder at læse om emnet og gennemføre mindst et interview. Skriver jeg tekster med det formål, at den specifikke tekst skal findes af Google, har jeg også nogle særlige opgaver i.f.m. søgeord, før jeg begynder at skrive
 2. omskrive teksten og redigere og redigere. Selv om jeg gør mig umage, mens jeg skriver, kan overskrifter og overgange mellem afsnit ofte optimeres mange gange, før de er perfekte

Så opnår du ikke de ønskede resultater med dine tekster i dag, vil du sikkert blive glædeligt overrasket over, hvor meget dine tekster kan forbedres, hvis du bruger mere tid før og efter selve skriveprocessen.

Samtidig vil du sikkert opdage, at du får meget lettere ved at skrive, når du er bedre forberedt. For ofte går du i stå, mens du skriver, fordi du ikke har gjort op med dig selv, hvad du vil med teksten.

5 tip til skrivetræning og omskrivning af tekster

Udover at du skal sætte mere tid af før og efter den primære skriveopgave, anbefaler jeg også disse 5 skrivetip til copywriting. De gør det både lettere for dig at skrive og at fastholde læseren.

 1. Beslut dig for, hvad du vil opnå med din tekst. Når du kender dit mål, er der større sandsynlighed for, at du når det

 2. Begynd med konklusionen og fold den ud. Et af mine bedste værktøjer fra Journalisthøjskolen lyder: Gør den her sætning færdig: ”Jeg vil fortælle, at …”. Ikke ”Jeg vil fortælle om …”. Det lille ord ”at” tvinger dig til at tage stilling til konklusionen. Når du har den, kan du perspektivere og udbygge konklusionen i resten af teksten.
  Med andre ord: Du begynder rigtigt på din tekst. Herefter er det meget lettere at skrive resten. Mange typer publikationer afsluttes med konklusionen. Indenfor journalistik fortæller vi konklusionen først. Også kaldet vinklen. Bruger du den metode, har du noget at fange læseren med.
  En læser skal være meget interesseret i emnet og have god tid, hvis han skal læse flere sider, før han kommer til pointen

 3. Skriv igennem. Når du går i stå, så begynd på en ny sætning, og fortsæt. Læs mere om hurtigskrivning længere nede

 4. Når du har skrevet teksten igennem første gang, så læs den igennem, og rediger og rediger og rediger.
  Selv om du har gjort dig umage, da du skrev teksten første gang, vil du sikkert blive overrasket over, hvor meget mere levende og præcis, din tekst kan blive, hvis du bruger ligeså meget tid på omskrivning med fokus på detaljer, overgange og overskrifter – og på at flytte rundt på afsnit – som du brugte på din første gennemskrivning

 5. Når du kan læse teksten igennem uden at opdage noget, du vil skrive om, er du færdig med din tekstredigering

Optimer skrivetræning med hurtigskrivning

Selv om du forlænger både forberedelses- og redigeringsfasen, vil skrivefasen fortsat udgøre en stor del af opgaven.

Så du får lige 5 særskilte skriveøvelser, som skal hjælpe dig med at få gang i tastaturet, hvis du skulle gå i stå, selv om du har lavet din grundige forberedelse:

 • Luk dit mailprogram, faneblade med sociale medier og sluk din telefon

 • Skrukturer din tekst ved at plotte overskrifter – eller stikord til overskrifter – ind på dit dokument og udfyld disse kortere passager af din tekst – et afsnit ad gangen

 • Beslut dig for at skrive uden forstyrrelser i en time

 • Læg dine noter væk. Skriv igennem! Måske kan du bruge metoden hurtigskrivning*, hvor du ikke sletter eller redigerer. Du skriver kun

 • Skal du formidle noget svært, så forestil dig, at du skal skrive til en 7. klasse. På den måde forsimpler du automatisk budskabet. Hvis det bliver for simpelt, kan du altid nuancere med flere detaljer bagefter

 

*Som udgangspunkt anbefaler jeg, at du skriver i et tempo, hvor du kan nå at holde øje med, hvad du skriver samtidig. Altså uden hurtigskrivning. For dit efterfølgende redigeringsarbejde kan blive unødigt krævende, hvis du har skrevet så hurtigt – og lidt reflekterende – at du stort set skal skrive alle ord om bagefter. Men nogle gange kan din indre kritiker være så destruktiv, at du er nødt til at fyre ham og komme ud over rampen med hurtigskrivning.

Sproglige virkemidler, når du omskriver din tekst

Hold især øje med

 • passive ord. Skriv aktive ord i stedet. Eller brug bydemåde. Det inddrager læseren

 • sætninger, der indeholder ”der er”. Ofte kan sætningen gøres kortere og mere præcis, når du fjerner ”der er”

 • sætninger, hvor 2 eller 3 verber står lige efter hinanden. Kan blive lige så unødigt tungt som ”der er”

 • ordet ”man”. Skift ”man” ud med et mere præcist grundled. Hvem gjorde hvad? Skriv det

 • ordet ”jeg”. Ofte kan du vende fokus mod læseren og skrive ”du” i stedet

 • sætninger med mange kommaer. De er tit unødigt lange og svære at læse. Del dem op med punktummer

 

Og sørg for at dele store passager med brødtekst op med linjeskift og punktopstillinger.

Særlige fokuspunkter, når du skal:

 • skrive jobansøgning. En ansøgning er en salgstekst. Du skal sælge dig selv og gøre det tydeligt, hvad arbejdsgiveren får ud af at ansætte dig – i stedet for en af de andre ansøgere. Derfor ser du fremad i ansøgningen

 • skrive CV. Her dokumenterer du, hvorfor du er kvalificeret til stillingen. Dokumentation er dine tidligere ansættelser, opgaver og resultater. På CV’et ser du bagud

 • skrive brev. Uanset om der er tale om et privat brev eller et forretningsbrev, er formatet 1.1-kommunikation. Det giver sig selv med private breve. Men tænk også brevformen ind, når du skriver formelle breve. Gør brevet så kort, at det er relevant for den enkelte læser og ikke bredt ud til en større gruppe. Du kan eventuelt linke til andet og mere generelt materiale – eller sende en folder med. Men brevet skal være direkte og målrettet

 • skrive en kronik. Her skal du turde provokere. For de allerfærreste kronikker bliver publiceret. Derfor skal du virkelig turde stå ved en bemærkelsesværdig holdning – eller have en særlig interessant profil – for at kronikken bliver trykt. Her er det en ekstra god ide at begynde med konklusionen

 • skrive en artikel… Det skal du højst sandsynligt ikke. Når journalister skriver artikler, sammenfatter de, hvad andre mener eller har fundet ud af, og formulerer indholdet, så læseren bliver klogere. Når ikke-journalister siger, at de skriver en artikel, kan de lige så godt sige, at de skriver en tekst

 • skrive en tale. Fat dig i korthed. Lytter 60 mennesker til din tale, opbruger du samlet set en hel time for hvert minut, du taler. Og ingen har nogensinde sagt om en tale, at det var så ærgerligt, at den var for kort

 • skrive en bog (læs blogindlægget)

 

Her kan du læse mere om gode indledninger og overskrifter.

Få skrivesparring og feedback af skrivecoachen

Vil du investere i at skrive rigtigt første gang?

Så tilbyder jeg et 1:1-skrivecoachingsforløb. Det foregår sådan her:

1. Du og jeg afklarer hvilken tekst du vil arbejde med, og hvad du vil opnå med teksten

2. Jeg udfordrer dig evt. på målgruppe og indhold. Eksempelvis hvis du har brug for sparring ifm. et produkt, du vil sælge

3. Vi gennemgår, hvilke oplysninger din læser har brug for samt rækkefølge – alt efter formål og målgruppe. Mit fokus er selvfølgelig også på, hvad du skal være særlig opmærksom på, alt efter om du skriver en SEO-tekst, et nyhedsbrev eller andet

4. Du skriver og kontakter mig, når du ikke kan komme længere selv. Uanset om det er fordi du tænker, teksten er færdig, eller du går i stå i skriveprocessen. Her får du feedback, så du kan fortsætte din skriveproces med det samme

Punkt 4 gentages, så længe der er behov for det. Og det effektive er netop, at du slipper for at gå til og fra opgaven flere gange, når du først er gået i stå. Nogle gange kan jeg gennemgå teksten med dig samme dag! For mange skribenter er alternativet, at opgaven tynger i flere uger, samtidig med at de bruger unødig meget tid på at gætte på, hvor de kan ændre.

Som skrivecoach anbefaler jeg altid, at vi kun arbejder med en tekst ad gangen. For mens vi arbejder med den ene tekst, lærer du mange metoder, du kan bruge på alle dine andre tekster. Skriver du mange tekster, før du får min feedback, skal du og jeg gennemgå flere tekster, hvorefter du skal skrive flere om.

Skal jeg være din skrivecoach?

Eller har du spørgsmål om dine tekster?

Så ring til mig på 27 12 11 14, eller send en mail.

De første 15 minutter er gratis.

Andre har også læst:

Skriv dit søgeord og tryk ENTER