Majbritt Lund
Vesterbrogade 74
1620 København V

27 12 11 14
journalist@majbrittlund.dk
www.majbrittlund.dk
CVR: 31100771

Du bedes venligst læse hele dokumentet.

Alle aftaler er bindende.

Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen, ligesom rådgivning, turbodage og hjemmesider også skal være afsluttet senest et år efter købet. Bemærk: Der kan være kortere udløb på særlige kampagneprodukter.

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser ekskl. moms.

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg selvfølgelig opretter feriesvar på telefonsvarer og mail, når jeg har ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt er indisponibel, når du kontakter mig.

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa/Electron/VPay , Mastercard/Maestro, JCB og American Express i min shop.

Du får en faktura straks efter købet på den mail, du opgiver, når du køber.
Køber du digitale produkter, får du også straks efter købet en mail med din adgangskode til produktet.

Betalingsfrist 2 dage på alle produkter (undtagen køb i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme).

Tidsforbrug

Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.

I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler,  transport, interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere, administration m.m.

Hvis ikke andet aftales, har jeg den kontakt med dine samarbejdspartnere, jeg finder nødvendig og bruger den fornødne tid på at forberede mig mellem møder og telefonsamtaler. Derfor anbefaler jeg, at du holder øje med tidsforbruget i kundeportalen EFFIHUB, som du får adgang til, når du bliver kunde.

Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.
Minimums klip er 15 minutter.

Skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00.

Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på
Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Akuttillæg

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, da vi begyndte på opgaven.

Dvs. at jeg trækker to timer per brugt time på dit klippekort.

Dog vil jeg ofte kunne rådgive dig (i maks. en time) per telefon samme dag til normaltakst.

Aflysninger

Du har mulighed for at ændre tider for aftaler helt frem til 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted*. Aftaler a 4 timer eller mere inkl. min transport skal dog flyttes senest en uge før.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg den reserverede tid inkl. transporttiden.

Hverdagstimer er timer mandag til fredag.

Dette sker, for at jeg har mulighed for at planlægge min tid mest hensigtsmæssigt.

*Se særlige aflysningsregler for kurser, workshops, foredrag og turbodage (som også gælder, hvis kurser og turbodagene betales med klippekort).

For alle klippekort gælder

Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Rådgivning og møder foregår per telefon eller teams eller ved fysisk møde efter aftale.

Se i øvrigt hvad arbejdstid indbefatter under ”Opgaver løst på timebetaling”.

Aflysning af kurser, workshops foredrag og turbodage

Kurser, workshops og foredrag, der aflyses mindre end 28 dage før kurset skal findes sted, faktureres med 50 % af beløbet.
Kurser, workshops og foredrag, der aflyses mindre end 14 dage før kurset skal finde sted, faktureres med 100 % af beløbet

Betaling for kurser skal finde sted senest 14 dage før kursusdagen.

Turbodage betales ved bookingen. Du har mulighed for at flytte din turbodag een gang – under forudsætning for, at du gør det senest en uge før turbodagen skal finde sted.

Onlinekurser og webinarforløb købes til individuelt brug. Hvis flere fra samme virksomhed ønsker det samme kursus, skal I betale per person eller lave en særlig aftale.

Ansvar

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt.  Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte. Ekstern korrekturhjælp kan tilkøbes.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder den ønskede medieomtale, salg eller de ønskede placeringer på Google.

Ophavsret

Når jeg skriver en tekst for dig, må du bruge den alt det du vil.

Når du køber et af mine onlineprodukter, har jeg ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre.

Øvrigt

Pris for kørsel: 3,73 kroner per km, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser eller digitale produkter. Er du usikker på, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at gøre brug af mine forskellige smagsprøver, indtil du bliver overbevist om, hvorvidt jeg er den rette leverandør.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de tekster, jeg skriver for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.

Alle tekster afleveres på dansk.

Skriv dit søgeord og tryk ENTER