Forretningsbetingelser for klippekort og andre opgaver

Majbritt Lund

Ordnung
Torveporten 2
2500 Valby

27 12 11 14
journalist@majbrittlund.dk
www.majbrittlund.dk
CVR: 31100771

Du bedes venligst læse hele dokumentet.

Alle aftaler er bindende.

Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen, ligesom rådgivning og hjemmesider også skal være afsluttet senest et år efter købet.

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser eks. moms.

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg selvfølgelig opretter feriesvar på telefonsvarer og mail, når jeg har ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt er indisponibel, når du kontakter mig.

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa/Electron/VPay , Mastercard/Maestro, JCB og American Express i min shop.

Du får en faktura straks efter købet på den mail, du opgiver, når du køber.
Køber du digitale produkter, får du også straks efter købet en mail med din adgangskode til produktet.

Betalingsfrist 8 dage på alle produkter (undtagen køb i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme).

Timebetalte opgaver via klippekort

Opgaver eller rådgivning, hvor jeg vil kunne hjælpe dig på maks. en time, kan løses på maks 48 hverdagstimer. Under forudsætning af, at jeg kan komme i kontakt med dig, når det er nødvendigt.

48 timers reglen ophæves, når jeg har ferie eller er syg. Her vender jeg tilbage første arbejdsdag efter ferien/sygeperioden.

Tidsforbrug

Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter.

I arbejdstiden indgår: Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler,  transport, interviews, skriveproces, planlægning, gennemgå ændringer med kilder, mail- korrespondance, administration m.m.

Skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 17.00.

Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 17.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 17.00.

Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på
Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Akuttillæg

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, da vi begyndte på opgaven.

Dvs. at jeg trækker to timer per brugt time på dit klippekort.

Dog vil jeg ofte kunne rådgive dig (i maks. en time) per telefon samme dag til normaltakst. Er jeg helt booket en dag, ringer jeg tilbage dagen efter.

Aflysninger

Du har mulighed for at ændre tider for aftaler helt frem til 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg den tid, du har booket i min kalender.

Dog fakturerer jeg maks. tre timer ved fysiske møder eller interviews.

Hverdagstimer er timer mandag til fredag.

Dette sker, for at jeg har mulighed for at planlægge min tid mest hensigtsmæssigt.

Se særlige aflysningsregler for kurser, workshops og foredrag.

For alle klippekort gælder

Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Rådgivning og møder foregår per telefon eller skype eller ved fysisk møde på mit kontor i Storkøbenhavn.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.
Minimums klip er 15 minutter.

Tidligere har jeg holdt gratis skrivedage for klippekortkunder. Dette tilbud er nu ophørt.

Har du et 4-timers klippekort, skal du booke mindst en hel time adgangen. Har du ikke brug for en hel times rådgivning, kan du kontakte mig ad hoc per mail eller telefon og vil så kun blive faktureret per påbegyndte kvarter.

Se i øvrigt hvad arbejdstid indbefatter under ”Opgaver løst på timebetaling”.

Kurser

Alle priser er inkl. transportudgifter og eks. moms.
Kurser, der aflyses mindre end 28 dage før kurset skal findes sted, faktureres med 50 % af beløbet.
Kurser, der aflyses mindre end 14 dage før kurset skal finde sted, faktureres med 100 % af beløbet

Betaling for kurser skal finde sted senest 14 dage før kursusdagen.

Onlinekurser og webinarforløb købes til individuelt brug. Hvis flere fra samme virksomhed ønsker det samme kursus, skal I betale per person eller lave en særlig aftale.

Ansvar

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt.  Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte. Herunder at alt, som eksempelvis navne m.m., er stavet rigtigt, samt at mailadresser og telefonnumre er korrekte.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder den ønskede medieomtale eller de ønskede placeringer på Google.

Ophavsret

Når jeg skriver en tekst for dig, må du bruge den alt det du vil.

Når du køber et af mine onlineprodukter, har jeg ophavsretten, og du må derfor ikke dele produktet med andre.

Øvrigt

Pris for kørsel: 3,70 kroner per km, der kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser eller digitale produkter. Er du usikker på, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at gøre brug af mine forskellige smagsprøver, indtil du bliver overbevist om, hvorvidt jeg er den rette leverandør.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de tekster, jeg skriver for dig samt din virksomheds navn i min markedsføring.

Hjemmesider inkl. tekst løst til fast pris

Hjemmesideopgaver løses i samarbejde med Ina Carmes Rigenstrup, ICR-Design.

Vi vil rigtig gerne have, at du hurtigst muligt får glæde af din nye hjemmeside. Derfor garanterer vi følgende leveringstider til dig.

  • Basis: 1 uge efter, du har sendt aftalt materiale* til Ina og talt med mig. Hvis du og jeg aftaler, at du skal sende yderligere oplysninger efter interviewet, gælder en uge efter du har sendt de sidste oplysninger
  • Skriv selv: 1 uge efter du har sendt aftalt materiale* + din færdige tekst til Ina.
  • Standard: 2 uger efter du har sendt aftalt materiale* til Ina og har talt med mig. Hvis du og jeg aftaler, at du skal sende yderligere oplysninger efter interviewet, tæller vi 2 arbejdsuger, efter du har sendt de sidste oplysninger
  • Pro: 3 uger efter du har sendt aftalt materiale* til Ina, godkendt min testside og leveret de sidste oplysninger

*aftalt materiale til Ina = foto i den bedste opløsning, logo, eventuel farveskala + loginoplysninger til webhosting. Du får en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan du skal aflevere, i forbindelse med dit køb.

Vores leveringstider gælder hele året dog minus perioder omkring jul, påske og sommerferie. Her laver vi en specifik aftale.

Har du købt Basishjemmesiden eller Skriv selv, har du mulighed for at få justeret selve hjemmesiden 1 gang. Har du købt Pro eller Standard, har du 2 feedbackomgange.

Alle tekster består af 3-500 ord. Du er velkommen til selv at lave eventuelle justeringer, eller du kan give mig feedback én gang, hvorefter jeg redigerer teksten på baggrund af din feedback. Der er afsat maks. ½-1 time til denne proces. Ved Prohjemmesiden får du også en mulighed for at give feedback på én af siderne undervejs, før jeg skriver de resterende færdige. Ændrer du selv i en SEO-tekst, kan du risikere at forringe muligheden for de ønskede placeringer på Google, så de sider vil jeg meget gerne ind over.

For at vi kan garantere den hurtige leveringstid, er det vigtigt, at du har luft i din kalender, så vi nemt kan komme i kontakt med dig. Hvis ikke med det samme, så i løbet af 1-2 arbejdsdage. Har du brug for mere tid, har du to muligheder:

Vi kan

  • aftale det på forhånd
  • skubbe den endelige leveringsdag, således at vores deadline forskydes med det antal dage, du bliver forsinket

Hvis du i løbet af processen, bliver forhindret i at arbejde med hjemmesiden i mere end 3 uger, tager vi et opstartsgebyr på 1.500 kroner eks. moms, da den faste lave pris er sat ud fra, at vi kan arbejde effektivt.

Som med alle andre ydelser, gælder det, at hjemmesiden skal være endelig færdig senest et år efter faktureringsdatoen. Er den ikke det, fordi du er blevet forhindret, kan vi genoptage opgaven mod et ekstragebyr, som aftales.

Hjemmesiden leveres, så den fungerer i den nyeste version af de mest benyttede browsere. Vi har ansvaret for din hjemmeside, indtil vi overdrager den til dig. Herefter har du ansvaret for, hvad du gør ved den, og at den vedligeholdes og hostes forsvarligt.

Du står selv for hostingen af hjemmesiden efter overdragelsen. Vi kan derfor ikke drages til ansvar overfor sikkerheden på hjemmesiden samt hastighed.

Vi kan heller ikke kan garantere de ønskede resultater på Google, ligesom det er også dit ansvar, at du har retten til at bruge de billeder, tekster og illustrationer, du sender.

Skriv dit søgeord og tryk ENTER