Styrk din markedsføring med intern kommunikation

Fokus på intern kommunikation tjener 2 primære formål. Derfor er det interessant, hvor lidt fokus der er på netop den del i mange virksomheder og organisationer. Det kan du lave om på om 4 minutter, når du har læst det her blogindlæg.

De 2 formål er:

 1. At engagere og fastholde medarbejderne når de opdateres på, hvad der sker på deres arbejdsplads og kan se formålet med deres opgaver og beslutningerne bag

 2. At påvirke, hvad medarbejderne siger til kunder, samarbejdspartnere og professionelt netværk

 

Hertil kommer det tredje formål: At din interne kommunikation er forudsætningen for en succesfuld markedsføring. Det kommer jeg tilbage til.

Hvad er intern kommunikation?

Definitionen på intern kommunikation er alt det, du, din kommunikationsafdeling eller andre afdelinger kommunikerer til medarbejderne.

Både det I siger og skriver på de formelle kanaler som mails, intranet, personaleblade- og håndbøger, opslag eller trykte breve og det I kommunikerer uformelt eller indirekte ved enten ikke at sige noget eller viderebringe informationerne med et træk på skulderen eller markere en mail med et udråbstegn.

Hvorfor er intern kommunikation vigtig?

Dine medarbejdere kan bedre formulere dine budskaber videre, når de er opdateret på, hvad der sker i virksomheden.

Derfor overser mange den interne kommunikation

De 2 formål, jeg skitserede i indledningen, overses formentligt, fordi du eller din kommunikationsafdeling overvurderer, hvad medarbejderne selv kan regne ud, eller fordi I tror, at de ville spørge, hvis de manglede informationer.

Nogle af dem ville sikkert spørge, hvis noget var vigtigt for dem. Men ligesom potentielle kunder skal have besvaret deres spørgsmål uopfordret i dit salgsmateriale, skal medarbejderne det også. For det er vigtigere for dig, at de er opdaterede, end det er for dem. Samtidig er der en række emner, de end ikke vil overveje at spørge ind til, fordi de ikke ved, at emnerne er relevante lige nu.

Her ser du eksempler på budskaber til god, intern kommunikation jf. de 2 primære punkter, jeg nævnte tidligere:

Ad 1:

I har ekstraordinært travlt og arbejder både på at ansætte flere medarbejdere og at udbetale flidsbonusser.

Ad 2*:

Det problem, kunderne frygter ved at købe jeres ydelse, bliver ikke et problem, fordi I løser opgaverne anderledes end resten af branchen.

Ad 1 og 2:

I er ved at finde en løsning på det problem, alle kunder klager over.

*Under punkt 2 kan du fremhæve alle de salgsargumenter, der går igen i jeres markedsføring. For de argumenter skal medarbejderne kende, så de kan fortælle dem videre og dermed indgå i jeres employer branding og employee advocacy (dvs. at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads og at bruge medarbejderne aktivt i markedsføringsstrategien).

Dine medarbejderne kan også lukke potentielle konflikter, når de er veloplyste, hvis kunderne

 • brokker sig
 • spørger efter en service eller et produkt, I ikke har i dag
 • overvejer at vælge en konkurrent

 

Dermed kan medarbejderne forebygge, at utilfredse kunder forlader jer. Det er ikke kun til jeres fordel. For kunden kan det også sagtens være bedre at blive hos jer end at skulle finde en ny leverandør. Især hvis problemet bliver løst professionelt.

Sådan styrker du den interne kommunikation

Retningslinjerne for strategisk, intern kommunikation er et kapitel for sig i din kommunikationsstrategi.

Derfor skal du tage stilling til, hvad du vil kommunikere, og hvordan du vil kommunikere det.

Spørg dig selv:

Hvilke informationer har medarbejderne brug for i deres arbejde? Hvilke regler og politikker gælder i virksomheden? Skriv svarene ind i en personalehåndbog eller på intranettet.

Hvilke spørgsmål har dine medarbejdere brug for at kunne svare på, når de taler med kunder og samarbejdspartnere?
Lav en liste med både spørgsmål og svar. Inddel evt. dine spørgsmål efter hvilke afdelinger, de er relevante for.

Skriv eventuelt også et afsnit om, hvilke signaler dine medarbejdere skal være opmærksomme på hos kunder og samarbejdspartnere. Og hvad skal de sige og gøre, når de registrerer signalerne? Formentligt kan du genbruge nogle af de planlagte spørgsmål og svar her. Den primære forskel er, at medarbejderne bliver skolet til at oplyse kunder og samarbejdspartnere, også selv om de ikke har spurgt om noget.

Du kan evt. trække på et kommunikationsbureau ifm. opgaven.

Som du kan se, er de sidste 2 spørgsmål ekstern kommunikation, men for at medarbejderne kan have de eksterne dialoger, skal I have styr på intern kommunikation i form af budskaber og USP´er.

Samtidig kan opdaterede medarbejderne bedre understøtte din markedsføring og uopfordret fortælle om nye ydelser, produkter, services, arbejdsformer eller medarbejdere, når det virker relevant. Så de ressourcer, I bruger på intern kommunikation, kan du tjene ind igen af flere omgange.

Udover hvad du vil kommunikere, skal du beslutte dig for hvilke kanaler, du fremover vil bruge til intern kommunikation:

 • Mail med budskabet
 • Mail med info om at de skal tjekke intranettet
 • Opslag på opslagstavlen
 • Trykt personaleblad
 • Fysiske breve
 • Infoskærm

 

Overvej, om du vil bruge flere kanaler alt efter budskabet.

Hav kontinuerligt fokus på din interne kommunikation

Når du én gang har taget stilling til din permanente, interne kommunikation, skal du fremadrettet også tænke den ind i din forandringsledelse- og kommunikation, når noget ændrer sig i virksomheden, branchen eller verden omkring jer. Både fordi ærlighed styrker din troværdighed overfor medarbejderne, og fordi de skal vide, hvad de skal sige eksternt.

Så når du overvejer nye tiltag, skal du også overveje, hvad medarbejderne skal vide og hvornår. Nogle gange er det hensigtsmæssigt at vente med at involvere dem, til du samtidig kan præsentere dem for en konkret plan. Andre gange kan det være helt åbenlyst for dem, at der vil ske forandringer. Her kan det sagtens give mere uro og usikkerhed at lade være med at sige noget.

Andre har også læst:

Skriv dit søgeord og tryk ENTER