Hvis hjemmesiden er lavet godt, kan den spare jer for rigtig meget arbejde. Den muliggør blandt andet, at journalister, medlemmer og andre interesserede kan finde oplysninger på hjemmesiden i stedet for at ringe ind og spørge. Gennem den kan I også give brugerne mulighed for at tilmelde sig aktiviteter, sende relevante oplysninger ind per mail eller købe bøger direkte på nettet, i stedet for at ringe ind til sekretariatet eller bestyrelsen.

En velfungerende hjemmeside kræver flere ting:

* at siden har en struktur, der gør den nem at finde rundt på – også for folk, der besøger siden for første gang

* at den er skrevet i et sprog, der er let at læse, og at sætningerne er korte. Dette er endnu vigtigere, end når du skriver til et trykt medie, for det er altid sværere at læse på en skærm end på papir

* at I er meget bevidste om, hvad der ligger på hjemmesiden, for brugeren skal ikke trykke på ret mange irrelevante links, før han klikker væk fra jeres side. Derfor skal I sortere i alle jeres informationer.

 

 

Skriv dit søgeord og tryk ENTER