Positivt, når kunden vil vide prisen

Er du en af de mange, der sværger til ikke at skrive priser på hjemmesiden, vil du vinde meget ved at læse med nu. For det er vigtigt at skilte med priserne. Af flere grunde:

 • Din hjemmeside skal svare på læsernes spørgsmål, og for alle, der overvejer at købe noget, er prisen relevant. Kunder, der skal lede efter prisen, bliver irriterede. Og selv den mindste irritation skader dit salg

 • Når du skilter med dine priser, opdager nogle kunder, at en ydelse eller et produkt er billigere, end de havde regnet med, og de begynder at overveje et køb, de ellers ikke havde tænkt på

 

Nogle er af den opfattelse, at høje priser på hjemmesiden skræmmer kunderne væk. Spørgsmålet er, om det også er tilfældet, hvis prisen først nævnes til sidst i teksten, hvor læseren er blevet overbevist om produktets værdi. Hvis du har tilpas mange besøgende på hjemmesiden, kan du jo prøve at splitteste det.

Hold også øje med, hvor mange der ender med at blive kunder blandt dem, som ringer uden at kende prisen. Måske finder du ud af, at du har unødigt mange opkald fra folk, der aldrig bliver kunder. Opkald, du kunne have undgået ved at skilte med dine priser.

Mange undlader priserne, fordi de foretrækker, at kunderne ringer til dem. Og enig. Det er tit lettere at tale med en kunde end at skrive en tekst, der skal ramme mange forskellige kunders behov. Men det kræver, at du motiverer kunderne til at ringe. Og kunderne skal være meget længere inde i købsrejsen, før det bliver relevant for dem at ringe. Selv der kan de have mange grunde til at lade være:

 • De er ikke overbeviste om, hvad de skal spørge om, hvilken ydelse de skal spørge til, eller om de er målgruppen. Og en forvirret hjerne siger nej

 • De er bange for at blive opfattet som nærige, hvis de ikke vil betale det, ydelsen koster

 • Et opkald om, hvad en opgave vil kræve, tager let en halv time. Derfor udskyder mange opkaldet. Måske kommer de fra det. Og selv hvis de ringer om x uger eller måneder, kunne du have fremskyndet opkaldet ved at skrive en pris, de fandt rimelig

 

Især hvis du sælger konsulentydelser ligesom jeg selv, har du sikkert også svært ved at sige præcis, hvad en opgave koster. Her kan du overveje en af de her modeller:

 • Skriv en eller flere fra-priser, suppleret med hvilke præmisser der er tænkt ind i fra-priserne. Eksempelvis: Antal medarbejdere, hvilke data kunden selv forventes at have styr på før opstarten, eller hvor mange sider/billeder/korrekturgange opgaven indebærer

 • Skriv et eller flere estimater ud fra de behov, flest kunder har

 • Sælg klippekort, og skriv estimater for, hvilke opgaver kunden typisk kan få løst på hver størrelse klippekort

 • Læg op til, at samarbejdet begynder med et grundigt rådgivningsmøde eller en workshop, hvor I afdækker behovet og lægger strategi, og du giver en pris på det efterfølgende arbejde.
  Udover at kunderne på den måde kan tage stilling til et konkret køb, undgår du også selv at holde salgsmøder med risiko for at gå tomhændet hjem.
  Du kan eventuelt sælge denne indledende undersøgelse ind på, at kunden efter mødet eller workshoppen står med en plan, hvorefter han kan vælge, om han vil fortsætte samarbejdet med dig eller gå til en anden leverandør

 

Udover at det bliver lettere for kunderne at tage kontakt med dig, når du skilter med dine priser, bliver du også selv mere sikker på din pris. For du tvinger dig selv til at tage stilling til, hvad dine ydelser koster. Samtidig er det mere sandsynligt, at alle kunder betaler det samme, når priserne også står på hjemmesiden. Derfor vil færre udfordre dig på prisen, og du får lettere ved at fastholde dine priser.

Omtal dine priser 2 steder

Du skal gøre det så let som muligt for dine kunder at gøre det, du gerne vil have dem til. Derfor skal du samle al relevant information, herunder prisen, på dine salgssider, så kunderne ikke skal klikke et andet sted hen. For klikker de, mister du kontrollen, og de begynder måske at læse om noget andet.

Lav også en samlet prisside med alle dine ydelser, hvor du skriver, hvad de hver især koster. Du kan eventuelt inddele ydelserne i flere kategorier, som jeg har gjort det her.

På den måde kan kunderne let danne sig et overblik over alle ydelser og priser og se, hvilken ydelse der matcher deres budget.

Skriv dit søgeord og tryk ENTER