SWOT-analysen styrker din virksomhedsstrategi

Med en SWOT-analyse får du et klart overblik over dine styrker, svagheder, muligheder og trusler. Den viden gør det lettere for dig at optimere din strategi og nå dine mål.

Især når du skal oprette et nyt firma, eller hvis du ændrer på vigtige parametre i et eksisterende firma, er det vigtigt at lave SWOT-analysen, så du kan vurdere, hvilken vej du skal gå – og hvornår.

Hvad er en SWOT-analyse?

SWOT står for

 • Strengths/Styrker (interne forhold)
 • Weaknesses/Svagheder (interne forhold)
 • Opportunities/Muligheder (eksterne forhold)
 • Threats/Trusler (eksterne forhold)

 

Hvordan laver man en SWOT-analyse?

Når du laver en SWOT-analyse, gennemgår du de 4 punkter:
Skriv, hvordan du står på hver af punkterne, og hvordan du håndterer dem.

Definer styrkerne i din SWOT-analyse

Styrkerne i din virksomhed kan være fordelt på en række forskellige parametre:

 • God likviditet
  Gør at du kan foretage de rette investeringer, og at du ikke er afhængig af at sælge dine ydelser eller produkter, når du bliver tilbudt dårlige vilkår
 • Stor erfaring
  Gør, at du kan tage en høj pris, levere et godt resultat og få tilfredse kunder. Kan også betyde, at du kan løse opgaven hurtigt og effektivt – og måske tænke nogle detaljer ind, som dine konkurrenter ikke tænker ind
 • Dygtige medarbejdere
  Har du dygtige medarbejdere nok, kan du vækste, eller de kan udvikle nye metoder, så I står endnu stærkere
 • Loyale kunder
  En af de bedste styrker, du kan have. For når dine kunder er tilfredse, sender de flere positive kunder i din retning. Samtidig kan du spare enorme markedsføringssummer, når kunderne kommer af sig selv
 • Eftertragtet produkt
  Nogle produkter er bare lettere at sælge end andre, fordi kunderne har stort behov for dem. Ofte er de eftertragtede produkter dog kombineret med en hård konkurrencesituation
 • Svag konkurrence
  Når du ikke er udfordret af konkurrenter, kan du selv beslutte, hvor du vil optimere, så du står endnu bedre – i stedet for at fokusere på de punkter, hvor du er udfordret af konkurrenterne

 

Jo flere styrker du har, jo flere afledte positive effekter vil du formentligt opdage. Fordi du har indledt en god cirkel.

Og du kan gennemgå de øvrige 3 på samme måde – eller endnu mere detaljeret.

Bonus:

Selv om du ikke har til hensigt at lave en fuld SWOT-analyse, kan du sagtens have stor glæde af at lave listen over dine styrker.

Du bliver sikkert stolt over dig selv, når du laver listen over alt det, du kan. Samtidig får du et overblik over styrkerne, og det bliver lettere at fokusere på dem, så du bliver endnu mere konkurrencedygtig.

Svagheder contra styrker i SWOT-analysen

SWOT-analyse

I mange tilfælde er en virksomheds svagheder de omvendte af styrkerne. Og hvis du er bevidst om dine egne svagheder, kan du måske lægge en strategi for, hvordan du får succes alligevel. Måske er en enkelt styrke nok til at overhale alle svaghederne indenom.

Du kan i teorien godt begynde et firma med en dårlig økonomi, hvis du har loyale kunder fra dag 1, så du begynder at tjene penge med det samme, uden at have nogen markedsføring. Imidlertid er det ofte mit indtryk, at mange iværksættere er alt for optimistiske i forhold til, hvem der kunne blive de loyale kunder, når de starter deres virksomhed.

Hvis du omvendt har penge nok, kan du købe dig til nogle af de styrker, som du mangler. Hvis du eksempelvis sælger et nice to have produkt, som konkurrenterne også sælger, og du kun er middelmådig, kan du i teorien opnå en stor markedsandel alligevel. For hvis du står med en million dollar markedsføring og kan opbygge et eftertragtet brand – uden at være afhængig af at sælge her og nu. Men den situation står de færreste i.

Selv om du i teorien kan drive en god forretning med én styrke, bare den er markant nok, er det en ustabil forretningsstrategi. For hvad hvis den ene faktor bliver udfordret? Jo flere styrker, jo mere robust er dit firma.

Uanset hvor grundigt du har lavet din strategi, ved du ikke, hvad der kan ske, hvilket fører os til de to næste punkter: Både muligheder og trusler er det, der kommer udefra, som vi ikke kan ændre på. Det, vi kan gøre, er at navigere efter situationen, som den er.

SWOT-mulighederne kunne være

 • økonomisk opsving
 • øget politisk fokus – evt. tilskudsmuligheder eller momsfritagelse for netop det, du laver
 • nye onlinemuligheder, der gør det lettere at sælge det, du sælger
 • konkurrent, der går konkurs

 

Og udover at truslerne kan være de modsatte af mulighederne, kan de også være

 • styrket markedsføring hos konkurrenterne
 • samarbejdspartnere og leverandører, der skifter fokus
 • at kundernes situation ændrer sig

 

Alt efter dit udgangspunkt kan de samme parametre både være en mulighed eller en trussel. Eksempelvis globalisering. Men også det økonomiske opsving, recession eller forbedrede onlinemuligheder kan være begge dele. For når et samfund kommer i knibe, oplever nogle brancher et stort opsving, fordi kundernes liv ændrer sig. Og når det eksempelvis bliver nemt at navigere online, kan det betyde, at nogle af dine svagere konkurrenter får lettere ved at konkurrere mod dig.

Eksempel på SWOT-analyse

En SWOT-analyse kunne i stikord se sådan her ud:

Styrker:

Unikt produkt

3 dygtige og energiske partnere

Tilfredse kunder

Svagheder:

Dårlig økonomi

Lang produktionstid

Dårlig markedsføring (største problem)

Kunder har kun brug for produktet én gang

Muligheder:

Praktikanter fra DTU til at øge produktionen

Ny branche viser interesse for produktet

Trusler:

Konkurrenter begynder at kopiere produktet og tage markedsandele

Markedet vil blive mættet på et tidspunkt

 

Her kunne en mulig (og meget simpel) strategi være:
En af partnerne kunne sælge nogle konsulenttimer ind sammen med produktet og hjælpe kunderne med at komme godt i gang med produktet. Så længe partnerne fortsat er energiske, er det muligt at øge arbejdstiden. Og hvis DTU-praktikanterne kan stå for produktionen, kan de holde den ved lige, så de kan sælge mere. = Flere penge til bedre markedsføring, hvorefter de kan erobre det nye marked.

Strategien kunne selvfølgelig også se ud på mange andre muligheder.

Begynd med at markere, hvilke parametre der vægter mest. Uanset om der er tale om dine største plusser eller minusser, vil nogle parametre kunne flytte mest på din samlede situation. Og start med at tage udgangspunkt i dem.

SWOT-modellen bruges oftest til at lægge handlingsplaner og markedsføringsplaner for virksomheder eller til at segmentere kunderne. Men du kan bruge SWOT-skabelonen til alle andre områder også. Eksempelvis i forhold til din ledelsesstil, din karriereplanlægning, elitesport eller andre konkurrencesituationer, hvor du har brug for at bruge dine ressourcer mest effektivt.

Blogbanner monotasking
Andre har også læst:

Skriv dit søgeord og tryk ENTER